Προτάσεις – Παρατηρήσεις – Σχόλια στο Σχέδιο Νόμου

Προτάσεις – Παρατηρήσεις – Σχόλια στο Σχέδιο Νόμου:
«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ