Προτάσεις του ΣΕΓΜ

Προτάσεις του ΣΕΓΜ για τον ρόλο των μελετητών για την έξοδο από την κρίση και για τη βελτίωση του πλαισίου για την εκπόνηση μελετών και συναφών.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ