Πρωτοβουλίες εξωστρέφειας με ΟΠΕ

16 Ιουλίου 2007
Μετά από σχετική πρόσκληση από τον ΟΠΕ ο ΣΕΓΜ αποφάσισε να συμμετάσχει στις σχετικές προσπάθειες κι ορίζεται ο συνάδελφος Α.Λουκάτος ως εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ στις σχετικές συσκέψεις.