Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο Ισραήλ

Η Διεύθυνση Β8 Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ κοινοποιούν κατάλογο έργων που πρόκειται να κατασκευαστούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ/ΡΡΡ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα – Private Public Partnerships), προϋπολογισθέντος κόστους 48 δις Σέκελ (περίπου €12,9 δις), ευρισκόμενα στο στάδιο διασφάλισης της χρηματοδότησης και για τα οποία θα επακολουθήσει η προκήρυξη διεθνών διαγωνισμών.

Ορισμένα από τα έργα υποδομών προωθούνται από τον ιδιωτικό τομέα στον τομέα της ενέργειας με μεθόδους χρηματοδότησης του έργου, για ορισμένα δε εξ αυτών απαιτείται αδειοδότηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας του Ισραήλ. Πρόκειται για έργα σταθμών Ηλεκτρικής Ενέργειας που αφορούν συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος (συνδυασμός φωτοβολταϊκών, αιολικής ενέργειας και αποθηκευμένης υδροηλεκτρικής ενέργειας).

Δείτε την σχετική Έκθεση ΕΔΩ.