Πρόγραμμα Δράσης

Μετά από σχετική συζήτηση διαμορφώθηκαν Ομάδες Εργασίας στο πλαίσιο του ΔΣ για τα θέματα προτεραιότητας που τέθηκαν στο Πρόγραμμα Δράσης.