Πρόγραμμα Δράσης

Ο κ. Πρόεδρος παρουσίασε το προτεινόμενο Πρόγραμμα Δράσης του ΔΣ για το 2008. Περιλαμβάνει 3 θεματικές ενότητες:
1. Τρέχοντα θέματα (ζητήματα ΕFCA-FIDIC, περιοδικό ΣΕΓΜ, site ΣΕΓΜ, Συνέδριο ΣΕΓΜ 2008, Λοιπές εκδηλώσεις 2008, Προβολή έργου μελετητών).
2. Θέματα που είχαν τεθεί ή ξεκινήσει από το προηγούμενο ΔΣ και συνεχίζονται (Εσωτερικός κανονισμός, Κώδικας δεοντολογίας, Διαγωνισμός για κατοικίες στις πυρόπληκτες περιοχές, Επιτροπή Κοστολόγησης Έργων (ΤΕΕ), Νομικά θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του κλάδου, θέματα που αφορούν στην εισαγωγή των προτύπων FIDIC)
3. Θεσμικά θέματα (Θεσμικό πλαίσιο παροχής μελετητικών και συναφών υπηρεσιών, Εξωστρέφεια, θέματα ΕΣΠΑ)

Από το μέλος του ΔΣ κ. Αντωνίου προτάθηκε να συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Δράσης και το θέμα της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας.
Η σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί ευθύνη των Πειθαρχικών Συμβουλίων του Συνδέσμου (Πρωτοβάθμιο και Ανώτατο). Ως σύνδεσμος με αυτά από την πλευρά του ΔΣ ορίζονται ο Αντιπρόεδρος κ. Ζαννής και το μέλος ΔΣ κ. Ντουνιάς.
Για την έκδοση του τεύχους Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του περιοδικού την επιμέλεια από το ΔΣ – σε συνεργασία με το σύμβουλο τύπου του ΣΕΓΜ κ. Στεβή – αναλαμβάνουν ο Αναπληρωτής Γραμματέας κ. Δρέττας και το μέλος ΔΣ κ. Πέππας.