Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) στο εξωτερικό

Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ με την παρούσα ανακοίνωση επιθυμεί να σας γνωρίσει την πρόθεση του ΟΠΕ (Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών) να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του για το Έτος 2007 αποστολές σε χώρες του εξωτερικού με σκοπό την προώθηση της εξωστρέφειας των μελών του συνδέσμου μας και την ενίσχυση της προσπάθειας των γραφείων μελετών για διείσδυση σε χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία του ΟΠΕ ζητήθηκε από τον ΣΕΓΜ και κατ’ επέκταση από τα γραφεία μέλη μας να διατυπώσουν τις προτάσεις – εισηγήσεις τους.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ