Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Πιστοποίηση Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας

Το Υπουργείο Υποδομών δημοσίευσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Πιστοποίηση Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Πολιτικούς και Τοπογράφους Μηχανικούς, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελετητών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετία από την απόκτηση του διπλώματος και διαθέτουν 5ετή εμπειρία σχετικά με τον σχεδιασμό των οδών, την τεχνολογία οδικής ασφάλειας και την ανάλυση ατυχημάτων.

Δείτε τη σχετική Πρόσκληση ΕΔΩ,

Κατεβάστε τη σχετική Αίτηση Συμμετοχής ΕΔΩ.