Πρόγραμμα και Σχέδιο Δράσης για διαχείριση απορριμμάτων Σερβίας

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην Ε.Ε., η Δημοκρατία της Σερβίας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και προσαρμογής του προς τους στόχους της ΕΕ και το κοινοτικό κεκτημένο.

Δείτε τη σχετική ενημέρωση και το Πρόγραμμα Διαχείρισης Απορριμμάτων Σερβίας για την περίοδο 2022-2031.

Μπορείτε επίσης να δείτε τo Σχέδιο Δράσης στη σερβική και ανεπίσημη μετάφρασή του στην ελληνική.