Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο κατασκευών & υλικών» της ΠΕΔΜΕΔΕ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ δημοσίευσε πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο κατασκευών & υλικών» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 5002945).

Με σχετικό, δε, έγγραφό της ενημέρωσε τον ΣΕΓΜ ότι στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και εργαζόμενοι στις μελετητικές επιχειρήσεις της χώρας.

Ειδικότερα, η πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα:

  1. Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές υποβολές σε διαγωνισμούς)
  2. Τεχνικός προγραμματισμούSmartBuildings (πρόγραμμα BIM).

Δείτε την περίληψη της πρόσκλησης ΕΔΩ.

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση ΕΔΩ.

Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από εργαζομένους εταιρειών-μελών του ΣΕΓΜ, παρακαλούνται τα μέλη να ενημερώνουν σχετικώς τη Γραμματεία του Συνδέσμου.