Πρόγραμμα προώθησης επιχειρηματικότητας EU Business Hub στη Ν. Κορέα και στην Ιαπωνία

Ξεκίνησε η υλοποίηση του, χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ, προγράμματος EU Business Hub, με αγορές-στόχους τη Ν. Κορέα και την Ιαπωνία και με σκοπό την υποστήριξη επιχειρήσεων της ΕΕ στους τομείς πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης, υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικού εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται, μεταξύ 2024-2027, η διοργάνωση είκοσι (20) επιχειρηματικών αποστολών, καθεμία εκ των οποίων θα επιτρέψει σε πενήντα (50) καινοτόμες εταιρείες να επωφεληθούν από business coaching ως προς την επιχειρηματική κουλτούρα και την εις βάθος ανάλυση των αγορών των δύο χωρών, ενώ σχεδιάζεται και η διοργάνωση στοχευμένων Β2Β συναντήσεων.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο, και για την συνεργασία της ΕΕ με τη Ν. Κορέα.