Πρόσκληση για υποβολή προσφορών – Συστήματα ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης στο Περού

Το Γραφείο ΟΗΕ για την υποστήριξη προγραμμάτων (UNOPS), δρώντας για λογαριασμό της περουβιανής εταιρίας Υδάτων (SEDAPAL), απέστειλε στην Πρεσβεία Λίμας επιστολή με θέμα την υποβολή προσφορών για την ανάληψη της παροχής συμβουλών και επίβλεψης του έργου: «Επέκταση και βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης για την περιοχή Los Chancas-La Escalada των Δήμων Santa Anita και El Agustino», στη Λίμα, προκειμένου να ενημερωθούν οι εταιρίες που τυχόν ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα εν λόγω έργα.

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο της Ελληνικής Πρεσβείας στο Περού εδώ.