Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επενδύσεις σε ΑΟΖ Μάλτας

Το Υπουργείο Οικονομικών της Μάλτας εξέδωσε ανακοίνωση για πρόσκληση ενδιαφέροντος για επενδύσεις από εταιρείες στην ΑΟΖ της Μάλτας, στους τομείς της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλιείας/ιχθυοκαλλιέργειες και κατασκευής τεχνητών νήσων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε το έγγραφο με τίτλο “The proposal of economic activities within Malta’s Exclusive Economic Zone” παρακαλώ πατήστε εδώ