Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους επιστήμονες

Tο WWF Ελλάς δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους επιστήμονες.

Το πρόγραμμα υποτροφιών φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη προώθησης της εφαρμοσμένης έρευνας για την αύξηση των γνώσεων σχετικά με την παρουσία των ειδών ή και των πληθυσμών ειδών πανίδας στην Ελλάδα, την αξιολόγηση των απειλών που αντιμετωπίζουν, καθώς και τη διατύπωση κατάλληλων και αποτελεσματικών προτάσεων για μέτρα διατήρησης. Στοχεύει ιδιαίτερα στα απειλούμενα, ενδημικά ή/ και σε λιγότερο γνωστά είδη της ελληνικής πανίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε εδώ.