Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Διαγωνισμός Αναθεώρησης ΕΤΕΠ

O ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ προκηρύσσει Διεθνή Διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4412/2016 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος στην Α` φάση του Διαγωνισμού για την αναθεώρηση της 1ης έκδοσης 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.