Πρόσκληση σε εταιρείες κατασκευαστικού κλάδου για υποβολή προτάσεων σε οδικό έργο στο Μαυροβούνιο

Η  Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μαυροβούνιο δημοσίευσε προκήρυξη για έργο σχεδιασμού και κατασκευής επέκτασης του Διαδρόμου Ανατολής/Ανατολικής Μεσογείου (Orient/East Med Corridor) στο Μαυροβούνιο. Η προκήρυξη αφορά στον σχεδιασμό και στην κατασκευή της επέκτασης του οδικού άξονα που συνδέει το Μπαρ, εμπορικό λιμένα του Μαυροβουνίου, με τα σερβικά σύνορα (“Bar – Boljare Highway”) και πιο συγκεκριμένα του 2ου τμήματος “Mateševo – Andrijevica Section”, μήκους περίπου 22 χιλιομέτρων. Το έργο αποτελεί μέρος της πολιτικής Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Trans-European Transport Network / TEN-T) και συγκεκριμένα του οδικού άξονα 4 (Ten-T Road route 4) με συνολικό εκτιμώμενο κόστος €530 εκατομμύρια. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.