Πρόσκληση στις Ελληνικές Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στην Ανοικοδόμηση του Ιράκ

Επί τη ευκαιρία του 3ου Ετήσιου Ιρακινο-Ευρωπαϊκού Φόρουμ Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων που θα διεξαχθεί στις 11 & 12 Ιουλίου στην Αθήνα, και σε συνέχεια των προσπαθειών του προς τη σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας – Ιράκ σε όλα τα επίπεδα, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως απευθύνει  πρόσκληση στις ελληνικές επιχειρήσεις  που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην ανοικοδόμηση του Ιράκ, να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και/ή να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες με Ιρακινούς ομολόγους τους.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει να αποστείλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 20 Απριλίου 2018.