Πρόσκληση Συμμετοχής στην έρευνα της επιτροπής της EFCA FUTURE TRENDS

Η επιτροπή της EFCA FUTURE TRENDS διεξάγει μια έρευνα που αναφέρεται σε υιοθέτηση νέων καινοτόμων εργαλείων στο τομέα του Μηχανικού.

Η συμμετοχή σας σε αυτήν είναι πολύ σημαντική,  καθώς αφενός η Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κυρία Δέσποινα Καλλιδρομίτου είναι μέλος της συγκεκριμένης επιτροπής, αφετέρου τα αποτελέσματα θα είναι πολύ χρήσιμα για τον τομέα του Μηχανικού.

Παρακαλώ δείτε ένα φυλλάδιο με πληροφορίες για την έρευνα και ένα Email πρόσκλησης από την EFCA με το σύνδεσμο της έρευνας.

Η προθεσμία διεξαγωγής της έρευνας είναι 6 Μαρτίου 2023.