Πρόσκληση συμμετοχής στη 2η Πανελλαδική Έρευνα για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο, το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος διεξάγει Πανελλαδική Έρευνα για τα Εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα και την Ποιότητα των Δημοσίων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις. Στόχος είναι η ανάδειξη των προβλημάτων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην καθημερινή τους λειτουργία, καθώς και η καταγραφή του επιπέδου ποιότητας των προσφερόμενων Δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Η έρευνα θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις στους παραπάνω τομείς μετά την δημοσίευση της 1ης Ετήσιας Έκθεσης του Παρατηρητηρίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον, η οποία επιδόθηκε στην Πολιτεία και έτυχε πολύ θετικής ανταπόκρισης.

O ΣΕΓΜ συμμετέχει στο Δίκτυο Επιχειρηματικών Φορέων του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, με εκπρόσωπο τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Καλέργη. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις εταιρείες/γραφεία μέλη του να συμμετάσχουν στην έρευνα που διεξάγει το Παρατηρητήριο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων, και γενικότερα για την άρση των δυσκολιών στο επιχειρείν στην Ελλάδα.

Με τον τρόπο αυτό, ο  ΣΕΓΜ θα συνεισφέρει σημαντικά στην προσπάθεια εντοπισμού των εμποδίων στη λειτουργία και την επενδυτική δράση των επιχειρήσεων, καθώς και στην συστηματική συνεργασία με την Πολιτεία, προκειμένου να επιλυθούν τα εντοπισμένα προβλήματα.

Υπενθυμίζουμε ότι το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του, ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των ρυθμίσεων που το διαμορφώνουν και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Στις αρχές του έτους δημοσίευσε και υπέβαλε στην Πολιτεία την 1η Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον και διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις άμεσης εφαρμογής.