Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προεπιλογής συμβούλων για το πρόγραμμα “Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά”

Το πρόγραμμα “Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά” αποτελεί μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα. Το πανεπιστήμιο Rutgers ηγείται αυτού του καινοτόμου πολυετούς προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Το πρόγραμμα υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Οι εταίροι του έργου, διερευνούν τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός Κέντρου Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων {πρόγραμμα/εγκαταστάσεις}, που θα δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή της  Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Αναμένεται ότι το εν λόγω Κέντρο Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων θα προσφέρει χρήσιμες και πρακτικές γνώσεις, οι οποίες θα βοηθούν τους νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν μια βιώσιμη καριέρα στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας, να αναπτύξουν αγροτικά προϊόντα προστιθέμενης αξίας και να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις τροφίμων.

Απευθύνουν την παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προεπιλογής σε συμβούλους που ενδιαφέρονται να διεξάγουν  προγραμματική μελέτη, για την αξιολόγηση της ανάγκης/ζήτησης του προτεινόμενου Κέντρου Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και των προγραμμάτων του.

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προγραμματική Μελέτη ΕΔΩ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης προσόντων: 14 Οκτωβρίου 2019