Πρότυπος διακήρυξη κατά το άρθρο 7

9 Ιανουαρίου 2007
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ενέργειες έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί η πρότυπος προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας άρθρου 7 και να ενσωματωθούν όλες οι διορθώσεις και βελτιώσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ν.3316/05.