Πρoκήρυξη διαγωνισμών για την κατασκευή οδικού άξονα Milot-Fier στην Αλβανία

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) στα Τίρανα δημοσιοποίησε προκήρυξη διαγωνισμών για την κατασκευή οδικού άξονα που συνδέει τις πόλεις Milot (ΒΔ Αλβανία) και Fier (ΝΑ Αλβανία). Ο Υπουργός Ενέργειας & Υποδομών διευκρίνισε ότι η κατασκευή του ανωτέρω τμήματος οδικού άξονα μήκους 114 χλμ, δεν θα προκηρυχθεί με ένα μόνο διαγωνισμό, αλλά θα διαιρεθεί σε τρία τμήματα, ήτοι Milot-Thumane, Kashar-Lekaj και Lekaj –Fier, ενώ κάθε εταιρεία θα διαγωνισθεί χωριστά για κάθε τμήμα.

Η υποβολή των προσφορών και για τους τρεις διαγωνισμούς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12.00.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη παρακαλώ πατήστε εδώ