Πυρκαγιές

5 Σεπτεμβρίου 2007
Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια που είχαν ως συνέπεια την καταστροφή του φυσικού και οικονομικού πλούτου των περιοχών που επλήγησαν, τη σημαντικότατη διατάραξη του κοινωνικού ιστού και κυρίως τον μεγάλο αριθμό ανθρωπίνων απωλειών, μας έχουν όλους συγκλονίσει.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου στη συνεδρίαση της Δευτέρας 3 Σεπτεμβρίου 2007 ασχολήθηκε, αποκλειστικώς, με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων υποστήριξης της προσπάθειας ανασυγκρότησης που η Πολιτεία ξεκινά.

Μετά από μακρά συζήτηση και με γνώμονα ότι αυτή η ανασυγκρότηση δεν θα πρέπει να είναι αποσπασματική αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα συνολικά δίνοντας ολοκληρωμένες λύσεις αντιμετωπίζοντας τις αιτίες που προκάλεσαν τις καταστροφές αυτού του μεγέθους, αποφάσισε να προτείνει στην Πολιτεία να αναλάβει ο ΣΕΓΜ, αφιλοκερδώς, την εκπόνηση ενός σχεδίου πρότυπης ανασυγκρότησης μιας γεωγραφικής ενότητας στις πληγείσες περιοχές. Το μέγεθος της γεωγραφικής ενότητας που θα αποτελέσει την πιλοτική περιοχή μπορεί να είναι σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος έως επίπεδο Καποδιστριακού Δήμου. Ανάλογα με το μέγεθος που θα ορισθεί θα προσδιοριστεί και το επίπεδο μελέτης. Σε κάθε περίπτωση η μελέτη θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εξής επι μέρους ενότητες :
– Θέματα Χωροταξικά
– Θέματα Πολεοδομικά
– Αντιπλημμυρικής προστασίας των οικισμών
– Αντιπυρικής προστασίας
– Ύδρευσης και αποχέτευσης
– Προστασίας του περιβάλλοντος
– Διαχείρισης αποβλήτων
– Αποκατάστασης και ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας
– Διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
– Αποκατάστασης ή ανακατασκευής οικιών
– Ανακατασκευής και προστασίας της επαρχιακής προστασίας

Διατίθεται προς μεταφόρτωση η σχετική επιστολή που απευθύναμε προς την Πολιτεία.
Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ καλεί όλα τα μέλη που επιθυμούν να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια να το δηλώσουν το συντομότερο δυνατόν στον ΣΕΓΜ αναφέροντας και τις κατηγορίες μελετών στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν.
Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ θεωρεί ότι οι Έλληνες Μελετητές δικαιούνται και πρέπει να είναι επικεφαλής στην προσπάθεια γενικότερης ανασυγκρότησης της χώρας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της κληρονομιάς του τόπου και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής του Ελληνικού λαού και θεωρεί την παραπάνω πρωτοβουλία εξαιρετικά σημαντική στην προσπάθεια των τελευταίων ετών για την καθιέρωση του ρόλου του Έλληνα Μελετητή στην κοινωνία.
Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας βασίζεται αποκλειστικά στην άμεση ανταπόκρισή σας.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ