ΣΕΒ: Μαζί για την Ανάπτυξη

Ο ΣΕΒ στο πλαίσιο της φετινής του Γενικής Συνέλευσης και της συμμετοχής σ’ αυτήν της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δημοσιοποίησε έκθεση με 82 προτεινόμενες δράσεις σε 11 τομείς πολιτικής για την επανεκκίνηση και την ανάπτυξη της οικονομίας.