ΣΕΒ – Flash Report “Διαχείριση αποβλήτων: Νέος νόμος, φιλόδοξοι στόχοι, μεγάλες προκλήσεις”

Ο νέος νόμος 4819/2021 που ενσωματώνει τις οδηγίες ΕΕ 2018/851 και ΕΕ 2018/852 έρχεται να αναθεωρήσει το το ρυθμιστικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και να το εναρμονίσει με τις απαιτήσεις του Ευρωπαίκού Σχεδίου Δράσης για την Κύκλική Οικονομία. Επιπρόσθετα, έρχεται να υποστηρίξει τους φιλόδοξους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για τη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που υιοθετήθηκε το 2020.

Για να διαβάσετε την συνοπτική περιγραφή από τον ΣΕΒ παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε την πλήρη αναφορά παρακαλώ πατήστε εδώ