ΣΕΒ Flash Report “Ενημέρωση για τις νέες εργασιακές ρυθμίσεις του Ν. 4623/2019

Ο ΣΕΒ δημοσιοποίησε έκθεση με τίτλο “Ενημέρωση για τις νέες εργασιακές ρυθμίσεις του Ν. 4623/2019”.

Δείτε την έκθεση εδώ.