ΣΕΒ Special Report – Η χωροταξία ως προϋπόθεση ανάπτυξης

Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός είναι ένας κεντρικός πυλώνας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος άρρηκτα συνδεδεμένος με τη διευκόλυνση, προώθηση και προσέλκυση -με όρους ασφάλειας δικαίου- των παραγωγικών επενδύσεων. Ο ν.4759/2020 για τον «Εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας» επιχειρεί αφενός να εξαλείψει σημαντικές ασάφειες και ελλείψεις αναφορικά με το πώς κατανέμονται οι αρμοδιότητες και οι συνέργειες στα διάφορα επίπεδα σχεδιασμού, και αφετέρου, να θέσει τις βάσεις για ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα στον ελληνικό χώρο.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.Για να δείτε τις παρεμβάσεις που προτείνει Ο ΣΕΒ και η Επιτροπή Χωροταξίας και Δικτύων πατήστε εδώ