Έκθεση Πεπραγμένων 2016

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 στο Royal Olympic Hotel, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Κωνσταντίνος Καλέργης παρουσίασε τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό  Συμβουλίο του ΣΕΓΜ για το έτος 2016

Στην ακόλουθη σύνδεση μπορείτε να δείτε την πλήρη έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΕΓΜ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016