ΣΕΓΜ: Τακτική Ενημέρωση για τη λειτουργία των εταιρειών μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9/3/2021

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε το 18ο Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε την 8/3/21, η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την περίοδο αυτή και τα σχέδια ανάκαμψης που προωθούνται.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8/2/2021

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε το 17ο Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε την 8/2/21, η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την περίοδο αυτή.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3/12/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε το 15ο Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε την 2/12/20, η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και χρήσιμες παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την περίοδο αυτή.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9/11/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας παραθέτουμε αποσπάσματα από ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε το Λογιστικό Γραφείο «TZIGKOS | BANTRAS» (www.tzigkos-bantras.gr) σχετικά με τα τρέχοντα θέματα που σχετίζονται με το δεύτερο lockdown στην χώρα λόγω του COVID-19 που βιώνουμε από τις 7/11 και αφορούν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων και τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν σε όλη την χώρα.

1) ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

• Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών ανά την επικράτεια, που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις του ΣΕΓΜ, δύνανται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας. Συνεπώς, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αναλογικά, και όλες οι ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού. Ανακοινώθηκε επίσης μία πρόσθετη πολιτική επιλογή οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων, ενόψει των εορτών. Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων μέχρι και 4 Νοεμβρίου 2020, που τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα Νοέμβριο, θα λάβουν, εντός Δεκεμβρίου, αντί για 534 ευρώ, 800 ευρώ, υπολογιζόμενο αναλογικά για τις ημέρες που τέθηκαν σε αναστολή. Η εφάπαξ αυτή οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους είναι επιπλέον της κάλυψης του δώρου Χριστουγέννων, όπως ήδη έχει εξαγγελθεί και θα εφαρμοστεί.

• Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, ανά την επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης.

• Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του έτους.

• Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, κατά 2 μήνες.

• Χορηγείται νέα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ, σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους κατ’ αναλογία της ενίσχυσης του Απριλίου.

• Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου ανά την επικράτεια, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την επικράτεια. Επιπλέον, από τον μήνα Νοέμβριο για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα, το 1/2 της ζημίας τους δεν θα συμψηφίζεται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα, αλλά θα καταβάλλεται άμεσα στους δικαιούχους και θα πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

• Διευρύνεται η λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4. Σημειώνεται ότι ισχύουν όλα όσα είχαν εξαγγελθεί στις 31/10 αναφορικά τόσο με τη μη επιστροφή του 50% της ενίσχυσης όσο και με το δικαίωμα συμμετοχής όλων των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και των νέων επιχειρήσεων.

2) ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Για το χρονικό διάστημα από τις 7/11/2020 και ώρα 6:00 έως και τις 30/11/2020, όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας εντάσσονται στο επιδημιολογικό επίπεδο Συναγερμού (Γ γκρι). Για τις μετακινήσεις εργαζομένων υπάρχουν δύο εναλλακτικές επιλογές (χειρόγραφα και μέσω ΕΡΓΑΝΗ όπου είναι διαθέσιμα τα νέα έντυπα).

Οι εργοδότες, όσον αφορά στις μετακινήσεις των εργαζομένων τους έχουν δύο εναλλακτικές επιλογές ως προς τις βεβαιώσεις που θα χορηγούν:

α) χειρόγραφη βεβαίωση τύπου Α΄ (εκτύπωση από το forma.gov.gr ), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με φυσική σφραγίδα αυτού που θα παρέχεται με ευθύνη του υπογράφοντος.

β) βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Σημαντική επισήμανση: Η μετακίνηση από και προς την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας εφόσον είναι απαραίτητο, γίνεται αποκλειστικά με σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη η οποία εκδίδεται μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή (τύπου Β), υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη.

Σε κάθε μετακίνηση πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 4/11/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε επιστολή της ΕΑΑΔΗΣΥ η οποία ενημερώνει για πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 73 του Ν.4412 που αφορά στον αποκλεισμό οικονομικών φορέων από δημόσιες συμβάσεις λόγω αθέτησης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Η βασική τροποποίηση έγκειται στην πρόβλεψη ότι οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης δεν θεωρείται πλέον ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30/10/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε το 14ο Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε χθες 29/10/20, η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και χρήσιμες παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την περίοδο αυτή.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29/10/2020

Αγαπητά μέλη, σας κοινοποιούμε τις Οδηγίες Συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης Βεβαίωσης Άδειας Κυκλοφορίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για εργαζομένους, μέλη οργάνων διοίκησης και αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες & επιτηδευματίες για τις Περιφερειακές Ενότητες που βρίσκονται ή κηρύσσονται σε επίπεδο σε 4 ή 3 για τις οποίες ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας από 00.30 έως 05.00.

Δείτε το αρχείο με τις οδηγίες ΕΔΩ.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27/10/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε την ΚΥΑ που εκδόθηκε την 23η Οκτωβρίου με τους «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο των προληπτικών μέτρων ανά επιδημιολογικό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1/10/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε σήμερα 1/10/20, η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την περίοδο αυτή.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1/10/2020

Αγαπητά μέλη,

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, άρθρο για τις προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξης των επιχειρήσεων στο ανοικτό πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το πρόγραμμα επιδοτεί για 6 μήνες, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κάθε μισθωτό που θα προσληφθεί από την 1η Οκτωβρίου και μετά.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 4/9/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε χθες, 3 Σεπτεμβρίου, η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την περίοδο αυτή και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία του ταμείου ανάκαμψης από τον κορωνοϊό.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18/8/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας παραθέτουμε έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το οποίο κοινοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) για τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και παροχή οδηγιών με παραδείγματα σχετικά με την εφαρμογή τους.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24/7/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε την 22α Ιουλίου, η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την περίοδο αυτή, όπως την επίσημη ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της τετραήμερης συνόδου των ευρωπαίων ηγετών σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία των επομένων ετών [Multiannual Financial Framework (MFF) και Next Generation EU (NGEU)].

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3/7/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε χθες, 2 Ιουλίου, η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την περίοδο αυτή, όπως σχετικές αποφάσεις της ΕΕ, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (2021 EU budget, κλπ), νέα από εργοληπτικές οργανώσεις καθώς και ανακοίνωση για την διοργάνωση ενός Webminar την 27η Αυγούστου με θέμα τη «MEAT» (μεθοδολογία καθορισμού των ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης στους διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά).

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 26/6/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε το έκτακτο ενημερωτικό δελτίο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδος στα Σκόπια, το οποίο πληροφορεί ότι από σήμερα ανοίγουν όλα τα σύνορα της χώρας, από την 1η Ιουλίου 2020, αποκαθίσταται η κυκλοφορία στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Σκοπίων και από την 26η Ιουνίου 2020, οι επιχειρήσεις του τομέα εστίασης επιτρέπεται να λειτουργούν τους εσωτερικούς τους χώρους.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15/6/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε τα συμπεράσματα της τρίτης έρευνας της EFCA στα μέλη της σχετικά με τον κορωνοϊό που διεξήχθη από την 27η Μαΐου μέχρι την 2η Ιουνίου 2020 καθώς και Ενημερωτικό Σημείωμα της 11ης Ιουνίου με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές από ειδήσεις της ΕΕ που αφορούν τη λειτουργία των εταιρειών μας, πληροφορίες για την σειρά ηλεκτρονικών σεμιναρίων «buildingSMART» καθώς και έναν χρήσιμο οδηγό για «Virtual Conferences».

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10/6/2020

Αγαπητά Μέλη,

Αναρτήθηκε την 9η-6-20 στο ΕΣΗΔΗΣ, το συνημμένο έγγραφο με το οποίο μας ενημερώνουν ότι διαχειριστής του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ θα είναι πλέον η Γενική Γραμματεία Υποδομών.

Επειδή το υποσύστημα θα τεθεί εκτός λειτουργίας από τις 12-06-2020 έως τις 22-06-2020 προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud), οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών, αποσφράγισης, υποβολής ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών κλπ, θα παρατείνονται με σχετικές αποφάσεις των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9/6/2020

Αγαπητά μέλη,

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε την προηγούμενη Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, αναθεωρούνται οι «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

1. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν πλέον σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (άρθρο 19, παρ. 2).

2. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων (άρθρο 1, παρ. 2).

3. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια όλων των αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας (άρθρο 9, παρ. 1).

4. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς, που δεν καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη της εν λόγω ΚΥΑ, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων (άρθρο 19, παρ. 3).

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5/6/2020

Αγαπητά μέλη,

Το Λογιστικό Γραφείο «TZIGKOS | BANTRAS» (www.tzigkos-bantras.gr) εξέδωσε το ακόλουθο πολύ χρήσιμο ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά μέτρα όπως ρυθμίζονται στον N.4690/2020:

1. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019.

Παρατείνεται κατά τέσσερις (4) μήνες η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, καθώς και των ασφαλισμένων προς Ο.Γ.Α., που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, και δύναται αυτή να υποβληθεί έως 30.9.2020 (αντί της 31.5.2020) κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.

2. Θεσπίζεται, για το χρονικό διάστημα από 15.06.2020 έως 15.10.2020, μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν για έναν ή περισσότερους μήνες, εντός του χρονικού διαστήματος του μηχανισμού, σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Καταβάλλεται στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται καθώς και αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων.

Εξαιρούνται της κάλυψης του μηχανισμού οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης.

Αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό η διαφορά, που προκύπτει, σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου.

Επιβάλλεται στις επιχειρήσεις – εργοδότες, που κάνουν χρήση του μηχανισμού, η υποχρέωση να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν καθώς και να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς αυτών κατά το χρονικό διάστημα ένταξής τους.

3. Μέτρα ενίσχυσης των εποχιακά εργαζομένων προκειμένου να αντιμετωπισθεί τόσο το ζήτημα της απασχόλησης αυτών όσο και η διευκόλυνση των επιχειρήσεων να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους στις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται στον τομέα των μεταφορών, λειτουργίας ξενοδοχείων και του τουρισμού γενικότερα.

Συγκεκριμένα:

α. Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020 έχουν δικαίωμα από 1.06.2020 έως 30.09.2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.

β. Οι ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις υποχρεούνται i) να ανακαλέσουν οριστικά την αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία και ii) να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Οι συμβάσεις εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων επιχειρήσεων- εργοδοτών, που δεν θα επαναλειτουργήσουν τίθενται σε αναστολή και οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, το ύψος της οποίας ορίζεται στο ποσό των 534 ευρώ για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας.

γ. Για τους εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης προβλέπονται τα εξής:

Καταβάλλεται μηνιαία έκτακτη αποζημίωση ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν, στους εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, και για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης, εφόσον έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών, εντός του διαστήματος από τον Σεπτέμβριο 2019 και έως το Φεβρουάριο 2020.

δ. Η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020, εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παραμένουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για το αντίστοιχο διάστημα.

ε. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω εργαζομένων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30.09.2020 με μερική απασχόληση, καλύπτονται από το κρατικό προϋπολογισμό για το διάστημα 01.06.2020-30.09.2020.

ζ. Η έκτακτη αποζημίωση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και λοιπούς φορείς και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

4. Οργάνωση του χρόνου εργασίας και κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, για εργαζόμενους γονείς με σκοπό την διευκόλυνσή τους για τη φροντίδα των παιδιών τους.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29/5/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε χθες, 28 Μαΐου, η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την περίοδο αυτή, όπως σχετικές αποφάσεις της ΕΕ, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (Next Generation EU, κλπ), νέα από εργοληπτικές οργανώσεις καθώς και τον ενδιαφέροντα Οδηγό «Rapid mobilisation models for the construction sector to support post COVID-19 recovery» από την Νέα Ζηλανδία.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18/5/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας (Απρίλιος) του ΣΕΒ με στοιχεία για τις επιπτώσεις από τον κορωνοϊό. Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δυσμενέστερες από τις προβλέψεις της ελληνικής κυβέρνησης, όπως περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020. Η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει την ύφεση να κυμαίνεται μεταξύ -4,7% (βασικό σενάριο) και -7,9% το 2020, με την οικονομία να ανακάμπτει και να καλύπτει πλήρως το χαμένο έδαφος το 2021, με την υπόθεση ότι η πανδημία του κορωνοϊού θα εξασθενήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Στη μετά τον κορωνοϊό εποχή, δυσχεραίνεται η προσπάθεια προσέλκυσης διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί η αλλαγή καταναλωτικών προτύπων, εργασιακών συνθηκών, η διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου, κ.ο.κ. Είναι γνωστή η εξάρτηση της χώρας μας από τις αποταμιεύσεις του εξωτερικού, δεδομένης της αρνητικής αποταμίευσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Συνεπώς, διαμορφώνεται ένα δύσκολο αναπτυξιακό τοπίο, που απαιτεί ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15/5/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε χθες, 14 Μαΐου, η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την περίοδο αυτή, όπως σχετικές αποφάσεις της ΕΕ, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, νέα από τους συγγενείς Συνδέσμους, εργοληπτικές οργανώσεις κλπ.

 Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11/5/2020

Αγαπητά μέλη,

Την 9η Μαΐου δημοσιεύθηκαν στο ίδιο ΦΕΚ (1775/Β`) δύο αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας.

Με την πρώτη απόφαση (Δ.15/Δ’/οικ.16484/499) δίνεται  παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 για του εργοδότες.

Με τη δεύτερη απόφαση (Δ.15/Δ’/οικ.16486/500) δίνεται παράταση στην ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020 και στη ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8/5/2020

Αγαπητά μέλη,

Σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε την προηγούμενη Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 ο Υπουργός Εσωτερικών, αποκαθίσταται σε σημαντικό βαθμό η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών δεδομένου ότι προβλέπεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στην Υπηρεσία μέχρι το 70% των δυνάμενων να παρέχουν εργασία.

Οι υπηρεσίες προσωπικού θα προγραμματίζουν σε εβδομαδιαία βάση την εκ περιτροπής παρεχόμενη εργασία των υπαλλήλων, αρχής γενομένης από την εβδομάδα 11/5/2020.

Το εξυπηρετούμενο κοινό θα προσέρχεται στις δημόσιες υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8/5/2020

Αγαπητά μέλη,

Την προηγούμενη Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 υπεγράφη από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η απόφαση 2500/6 (ΦΕΚ 1768 Β`) για τη Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ) για τη χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις. Η συμμετοχή του Δημοσίου θα ανέλθει σε 1,25 δισ. € από το ΠΔΕ και ειδικότερα το ΕΠΑνΕΚ, με στόχο να μοχλευθούν από τις τράπεζες συνολικές πιστώσεις 7 δισ. ευρώ.

Άμεσα προγραμματίζεται να αναρτηθεί η πρόσκληση προς τις τράπεζες και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Ταμείο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι χρηματοδοτήσεις θα δοθούν με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου και θα καλύψουν το 80% κάθε δανείου.

Οι τράπεζες και οι τελικοί αποδέκτες θα διατηρούν τα αρχεία της επένδυσης ή άλλης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε από το χρηματοδοτικό μέσο για χρονικό διάστημα όπως προσδιορίζουν οι Κανονισμοί των ΕΔΕΤ και των Κρατικών Ενισχύσεων, βάσει των οποίων δόθηκε η ενίσχυση.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8/5/2020

Αγαπητά μέλη,

Το πρόγραμμα της δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ «Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου» από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), ενισχύει τη ρευστότητα επιχειρήσεων. Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και προέρχονται από τη συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

Η Δράση «ΤΕΠΙΧ ΙΙ» συμβάλλει ενεργά στη μείωση του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους, λόγω της ιδιαίτερα ευνοϊκής τιμολόγησης που προκύπτει από την άτοκη συμμετοχή κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Ειδικότερα, αφορά στη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για:

(1) Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί (Υποπρόγραμμα 1).

(2) Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού (Υποπρόγραμμα 2).

(3)  Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 (Υποπρόγραμμα 3). Καλύπτει δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα και το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος ως δαπάνη. Εξασφαλίζεται κεφάλαιο κίνησης με 100% άτοκη χρηματοδότηση τα πρώτα 2 χρόνια και μηδενικό επιτόκιο στο 40% του κεφαλαίου της συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει έως και τις 500.000€.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης με τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19 είναι από 2 έως 5 χρόνια.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το αίτημα του στο www.ependyseis.gr και στη συνέχεια προσέρχεται στο Κατάστημα της Τράπεζας που συνεργάζεται προκειμένου να προσκομίσει τον πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο, το οποίο επιβαρύνει τον δανειολήπτη, αποτελεί εφάπαξ ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου, με ανώτατο ποσό τα 4.000€ και κατώτατο τα 100€.

Λόγω υπερκάλυψης του προϋπολογισμού του προγράμματος (3,5x), από τις 6/5/2020, η υποβολή νέων αιτήσεων δεν είναι προς το παρόν δυνατή. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, νέες αιτήσεις θα μπορούν υποβάλονται μετά την μερική αξιολόγηση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες των ήδη υποβεβλημένων, ώστε να επαναπροσδιοριστούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30/4/2020

Αγαπητά μέλη,

Εν όψει επιστροφής από την ερχόμενη εβδομάδα σε ένα πρώτο στάδιο κανονικότητας και της αναμενόμενης αύξησης της θερμοκρασίας, σας κοινοποιούμε την από 23-4-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για την «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».

Καλό τριήμερο,

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24/4/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εγκύκλιος η οποία καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες για την παροχή της έκπτωσης 25% του ΦΠΑ στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Απαιτείται πλήρης εξόφληση του ΦΠΑ που είναι πληρωτέος τον Απρίλιο προκειμένου να καρπωθούν τη φορολογική έκπτωση 25% από μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Το ευεργέτημα της έκπτωσης 25% δικαιούνται:

– οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έως τις 30 Απριλίου εξοφλήσουν το σύνολο του ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Ιανουαρίου- Μαρτίου.

– οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και έως τις 30 Απριλίου εξοφλήσουν το σύνολο του ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Μαρτίου.

– οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και έχουν επιλέξει να εξοφλήσουν τον ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου σε δύο δόσεις, θα πρέπει να εξοφλήσουν το σύνολο του ΦΠΑ έως το τέλος Απριλίου. Ανάλογη προϋπόθεση εξόφλησης οφειλών της προηγούμενης φορολογικής περιόδου δεν υφίσταται για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17/4/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας γνωρίζουμε ότι την 15η Απριλίου 2020 εκδόθηκε η Κατευθυντήρια Οδηγία 24 της ΕΑΑΔΗΣΥ με τίτλο: «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID 19 καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του».

Στα κεφάλαια «Γ. Συμβάσεις που ΔΕΝ σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού», «Δ. Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (δικαιολογητικά κατακύρωσης)» και «Ε. Έννομη προστασία (προδικαστική και δικαστική)», θα βρείτε απαντήσεις που αφορούν στην διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων που δεν σχετίζονται με τον κορωνοϊό.

Καλή Ανάσταση με υγεία,

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15/4/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας γνωρίζουμε ότι την 13η Απριλίου 2020 δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με τίτλο: «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», στην οποία περιλαμβάνονται σημαντικές διευκολύνσεις που αφορούν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεών μας.

Τα άρθρα αμέσου ενδιαφέροντος είναι:

1. Το άρθρο 38ο: «Ρυθμίσεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης», στο οποίο προβλέπεται ότι τα δικαιολογητικά, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα που λαμβάνονται με ψηφιακή υπογραφή, γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά από τις δημόσιες αρχές και

2. Το άρθρο 41ο: «Κατ΄ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων», σύμφωνα με το οποίο, μπορεί τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για την υπογραφή σύμβασης, να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της εν λόγω ΠΝΠ.

Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι:

α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,

β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και

γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10/4/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε Ενημερωτικό Σημείωμα που εξέδωσε την 9η Απριλίου η EFCA με χρήσιμες πληροφορίες και παραπομπές για τη λειτουργία των εταιρειών μας την περίοδο αυτή, όπως σχετικές αποφάσεις της ΕΕ, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, νέα από τους Συνδέσμους άλλων ευρωπαϊκών χωρών, εργοληπτικές οργανώσεις και μελέτη της McKinsey & Company: Coronavirus: Leading through the crisis.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9/4/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε την παρουσίαση της 1ης Έρευνας που διεξήγαγε η EFCA στους συνδέσμους μέλη της από την 2η-4-20 έως την 6η-4-20, σχετικά με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην λειτουργία ευρωπαϊκών μελετητικών και συμβουλευτικών επιχειρήσεων.

Τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι δεν παρατηρούνται ακόμη μόνιμες απολύσεις προσωπικού αλλά προσωρινές διακοπές εργασίας, υπάρχει όμως μείωση εργασίας και σημαντικά μικρότερος αριθμός προκηρύξεων νέων έργων.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8/4/2020

Αγαπητά μέλη,

 Σε συνέχεια του χθεσινού σεμιναρίου της FIDIC μέσω web με τίτλο: «Developing appropriate corporate activities and best practice response to the COVID-19 crisis», σας γνωρίζουμε ότι αυτό ήταν το πρώτο μίας σειράς σεμιναρίων, τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε χωρίς κόστος, με θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας των επιχειρήσεών μας λόγω του κορωνοϊού. Για τον μήνα Απρίλιο έχουν προγραμματισθεί τα ακόλουθα:

1.    9-4-2020, ώρα 13:00: COVID 19 – and its impact on contracts, supply and labour, activities on site and dealing with Force Majeure.

2.    14-4-2020, ώρα 13:00: COVID 19 – Impact on JV transactions. 

3.    16-4-2020, ώρα 13:00: COVID 19 – Consultancy agreements and the role of engineers within projects. 

4.    20-4-2020, ώρα 13:00: COVID 19 – Insurance coverage, what security it provides for liability, business interruption, etc. 

5.    22-4-2020, ώρα 13:00: COVID 19 – ADR and the role of dispute avoidance. 

6.    24-4-2020, ώρα 13:00: COVID 19 – Work from home using BIM tool and collaborative work: how to adapt? 

7.    27-4-2020, ώρα 13:00: Managing employment relationships, employees and health & safety requirements. 

8.    29-4-2020, ώρα 13:00: How do you defend your balance sheet, secure your business financial position and ensure liquidity. 

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες και να εγγραφείτε εδώ.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6/4/2020

Αγαπητά μέλη,

Στο πλαίσιο υποβοήθησης του Συνδέσμου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας των επιχειρήσεών μας εξ’ αιτίας του κορωνοϊού, σας κοινοποιούμε:

1.   Οδηγό του ΣΕΒ για Εργασιακά Θέματα ο οποίος εκδόθηκε την Παρασκευή 3/4/20 με 27 επίκαιρες ερωτήσεις και απαντήσεις.

2.    Το πρώτο Ενημερωτικό Σημείωμα της EFCA, σχετικά με τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας σχετικά με τον κορωνοϊό και τις επιχειρήσεις μας.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η FIDIC έχει προγραμματίσει για αύριο 7 Απριλίου 2020 και ώρα 13:00, σεμινάριο μέσω web, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε, με τίτλο: «Developing appropriate corporate activities and best practice response to the COVID-19 crisis».

Συντονιστής θα είναι ο Dr Nelson Ogunshakin, CEO, FIDIC και έχουν κληθεί ως ομιλητές οι John Gamble, President and CEO, ACEC Canada, Linda Bauer-Darr, President and CEO, ACEC USA, Hannah Vickers, CEO, ACE UK, Chituwa Sinkala, Chief Executive, ACE Zambia, Nicola Grayson, CEO, Consult Australia, Maurizio Boi / Marco Ragusa, President/CEO, OICE Italy, Prashant Kapila, Chief Operating Officer, Intercontinental Consultants & Technocrats Pvt Ltd, India. Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3/4/2020

Αγαπητά μέλη,

Στο πλαίσιο υποβοήθησης του Συνδέσμου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας των επιχειρήσεών μας εξ’ αιτίας του κορωνοϊού, σας επισυνάπτουμε “ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ” που συνέταξε η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Δέσποινα Καλλιδρομίτου.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2/4/2020

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ εξέδωσε ενδιαφέρουσα ανακοίνωση με τίτλο: «Ανακοίνωση ΔΕ ΤΕΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του νέου κορωνοϊού», στην οποία περιλαμβάνονται άμεσες και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με στόχο να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού και των επιπτώσεών του στην επαγγελματική ζωή των μηχανικών και στην ελληνική οικονομία.

Ο Πρόεδρος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1/4/2020

Αγαπητά μέλη,
Σας κοινοποιούμε το newsletter που ανήρτησε το Δικηγορικό Γραφείο ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ – ΒΕΚΡΗΣ στο διαδίκτυο, στο οποίο καταγράφεται με εύχρηστο τρόπο μία πλήρης συλλογή των εκτάκτων μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη μείωση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό, ανά θεματική ενότητα, ως εξής:

01    Γενικές Ρυθμίσεις – Μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου

02    Μέτρα περιορισμού λειτουργίας της Δικαιοσύνης

03    Φορολογικά Μέτρα

04    Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

05    Ζητήματα Εταιρικού Δικαίου

06    Εργατικές και Ασφαλιστικές Ρυθμίσεις

07    Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων

08    Ειδικά για τους Παρόχους Υγείας

–     Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων & ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, επίταξης κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων και μη, δωρεές

–     Ζητήματα συνταγογράφησης φαρμάκων και εκκαθάρισης δαπανών

–     Λοιπά Ζητήματα – Επιστημονικές Εκδηλώσεις

09    Κρατικές Ενισχύσεις και COVID-19

10    Ζητήματα Διαχείρισης Συμβατικού Κινδύνου – Ανωτέρα Βία

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31/3/2020

Αγαπητά μέλη,
Σας κοινοποιούμε  την τελευταία (30-3-20) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με τίτλο: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». Στην εν λόγω ΠΝΠ περιλαμβάνονται διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Ναυτιλίας. Συνοπτικά, οι κυριότερες που μας αφορούν είναι οι ακόλουθες:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.
2. Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 μέρες.
3. Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.
4. Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων για 3 μήνες.
5. Ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
6. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης , Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό (25%) και να αναστέλλεται η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
2. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγωτων αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
H λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη μέχρι τις 30/6/20 για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα (εφεξής «Πρόγραμμα»), με σκοπό την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς της βασικής υποδομής, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την προμήθεια αγαθών αι υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ δύνανται να συνομολογούν δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
2. Η ένταξη προμηθειών, μελετών και έργων στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), δύο (2) μηχανικούς της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης και δύο (2) εμπειρογνώμονες στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους.

Επισημαίνουμε ότι η εξειδίκευση της εφαρμογής των παραπάνω θα γίνει με την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων, κλπ. Σε μία από αυτές που έχει εφαρμογή στις επιχειρήσεις μας (Εγκύκλιος της 31-3-20 του Υπουργείου Εργασίας), καθορίζονται οι όροι παροχής τηλεεργασίας από εργαζομένους επιχειρήσεων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30/3/2020

Αγαπητά μέλη,
Σας κοινοποιούμε, κωδικοποίηση των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε σήμερα 30-3-20 η κυβέρνηση και αφορούν τις επιχειρήσεις μας.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27/3/2020

Αγαπητά μέλη,
Σας γνωρίζουμε ότι με την παρούσα Υ.Α. του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδόθηκε την 24η Μαρτίου 2020:
1) Αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου, κατά το χρονικό διάστημα από την 24η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 30η Απριλίου 2020 και
2) Παρατείνονται αυτοδικαίως έως και την 30η Απριλίου 2020, όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 26/3/2020

Αγαπητά μέλη, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά.
Στο συγκεντρωτικό ενημερωτικό σημείωμα συνοψίζονται, με παραπομπές στα πρωτότυπα κείμενα, τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι χθες σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών στους οικονομικούς φορείς από τον κορωνοϊό.
Καταβλήθηκε συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να προστεθούν στους Κ.Α.Δ. των πληττομένων επιχειρήσεων, αυτοί που αφορούν τις μελετητικές – συμβουλευτικές δραστηριότητες ενώ αυτό δεν επετεύχθη για τις κατασκευαστικές.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24/3/2020

Αγαπητά μέλη,
Η FIDIC (International Federation of Consulting Engineeers), της οποίας ο ΣΕΓΜ αποτελεί μέλος και επίσημο εκπρόσωπό της στη χώρα μας, εξέδωσε επίκαιρο Οδηγό με τίτλο «Coronavirus (COVID-19): FIDIC Guidance for Global Consulting Engineering Businesses», τον οποίο ο Σύνδεσμός μας διακινεί αποκλειστικά στην Ελλάδα.
Θεωρούμε ότι είναι ιδιαιτέρως υποβοηθητικός στον τρόπο και στις μεθόδους αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες μας από την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση που βιώνουμε, με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεών τους.

Ο Πρόεδρος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23/3/2020

Αγαπητά μέλη,
Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), στο οποίο ο Σύνδεσμός μας είναι ιδρυτικό μέλος, την 19η Μαρτίου 2020, απέστειλε στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κο Κώστα Καραμανλή, επιστολή με την «1η Δέσμη προτεινόμενων μέτρων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού», στην οποία περιλαμβάνονται τα αιτήματα που είχαμε ήδη αιτηθεί με την δική μας επιστολή της 17ης Μαρτίου.
Οι προτάσεις αυτές συζητήθηκαν την 20η Μαρτίου 2020 σε τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κο Γιώργο Καραγιάννη. Στην Aνακοίνωση του ΕΣΒΥΚ μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα της συνάντησης. Αντίστοιχες τηλεδιασκέψεις θα ακολουθήσουν, αναλόγως της ανάγκης συζήτησης νέων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεών μας.

Ο Πρόεδρος.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17/3/2020 

Αγαπητά μέλη,
Εύχομαι κατ’ αρχήν να είστε όλες και όλοι καλά.
Στην πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε, οι εταιρείες μας θα πρέπει να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στα έκτακτα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, με κατά το δυνατόν, εργασία από το σπίτι και χρήση εφαρμογών διαμοιρασμού δεδομένων και συσκέψεων από απόσταση.
Όμως τα όποια μέτρα λάβουμε, δεν εξαλείφουν τα πραγματικά προβλήματα που ανακύπτουν στην καθημερινή διεκπεραίωση των εργασιών, στην οικονομική στήριξη των εργαζομένων, ακόμη και στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας.
Για τον λόγο αυτόν αποστείλαμε σήμερα στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κο Κώστα Καραμανλή, επιστολή, αιτούμενοι μέτρα μετριασμού των προβλημάτων που συμφωνήσαμε στο χθεσινό Δ.Σ. του Συνδέσμου, που πραγματοποιήσαμε με τηλεδιάσκεψη, ευελπιστώντας στην υιοθέτησή τους. (Δείτε ΕΔΩ την επιστολή προς τον Υπουργό κο Κώστα Καραμανλή).
Σας καλώ όλους να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και αποφυγής διασποράς του νέου κορωνοϊού στα γραφεία σας.
Περισσότερα για τις συγκεκριμένες και εγκεκριμένες κάθε ώρα οδηγίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ και στην τηλεφωνική γραμμή 1135.
Για οποιαδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε και θεωρείτε ο ΣΕΓΜ μπορεί να συμβάλει θετικά, αποστείλετε σχετικό αίτημα στο email του Συνδέσμου.

Ο Πρόεδρος.