Σεμινάριο της Παγκόσμιας Τράπεζας

Γνωστοποιείται η διεξαγωγή σεμιναρίου από το Γραφείο Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας για τους διαγωνισμούς προμηθειών (μόνο για συμβουλευτικές υπηρεσίες). Το σεμινάριο αυτό αποτελεί συνέχεια προηγουμένων σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν το 2006.

Λεπτομέρειες στο κείμενο της μεταφόρτωσης.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ