Σεμινάριο του ΙΕΚΕ ΤΕΕ για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς

Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ: Θεσμικό πλαίσιο και βήμα προς βήμα υποβολή προσφορών», το οποίο θα υλοποιηθεί από 04/04/2016 έως 18/04/2016, Κολωνού 12 -14.

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και ειδικότερα αυτές της σύναψης ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων καθώς και η εκμάθηση της διαδικασίας υποβολής προσφορών των προμηθευτών μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρακαλούμε τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στελέχη τους στο σεμινάριο να ενημερώσουν τον Σύνδεσμο, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα εξασφάλισης έκπτωσης επί του κόστους συμμετοχής.