Σε διαβούλευση νέο σ/ν για τα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα και υποδομές

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δημοσιοποίησε προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, μέχρι και τη Δευτέρα 17.10.2016.

Η Ομάδα Θεσμικού Πλαισίου του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της λόγω και της ενασχόλησής της με τις εκτελεστικές πράξεις του Ν. 4412/16, θα μελετήσει το νομοσχέδιο, προκειμένου να ελεγχθεί η συμβατότητα αυτού με τις διαχρονικές θέσεις του Συνδέσμου και να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις του στον μελετητικό/συμβουλευτικό κλάδο. Σημειώνεται ότι υπάρχει ήδη γνώση κάποιων διατάξεων που περιλαμβάνονταν σε σ/ν που είχε δημοσιοποιηθεί τον Αύγουστο του 2015, το οποίο δεν είχε προωθηθεί προς ψήφιση λόγω της υποχρέωσης αλλαγής του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις.

Παρακαλούνται τα μέλη να μελετήσουν το σχέδιο νόμου και να αποστείλουν τις βασικές παρατηρήσεις τους στο Δ.Σ. του Συνδέσμου, μέχρι τις 13.10.2016, ώστε να διαμορφωθούν οι θέσεις του ΣΕΓΜ και να αποσταλούν, εγκαίρως, στο Υπουργείο.