Σε διαβούλευση τα τεύχη του νέου διαγωνισμού του κτηματολογίου

Μετά την ακύρωση του διαγωνισμού KTIMA_13, η ΕΚΧΑ ΑΕ έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση τα σχέδια των τευχών για την προκήρυξη νέου διαγωνισμού με τίτλο «Ανάθεση Συμβάσεων Μελετών Κτηματογράφησης και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Υπόλοιπο της Χώρας – KTIMA_16» (κωδικός: ΚΤΙΜΑ_16), ο οποίος θα περιλαμβάνει 30 Συμβάσεις Μελετών Κτηματογράφησης και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σε 57 Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της χώρας και θα έχει προϋπολογισμό 432.288.975,33 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ 23%.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 01/04/2016.