Σε διαβούλευση το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις παραχώρησης

Oι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτουν από σήμερα 01.03.2016 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΕΕ L 94/1/28.3.2014)» και καλούν τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 11.03.2016 και ώρα 14:00.

Δυστυχώς, επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες μας περί του ότι θα θεσμοθετηθούν νομοθετήματα για τις δημόσιες συμβάσεις, τα οποία θα καθορίσουν, σε μεγάλο βαθμό, τις δυνατότητες βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις αναπτυξιακές προοπτικές του κλάδου, χωρίς να υπάρξει εύλογος και ικανός χρόνος για ουσιαστικό διάλογο με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ.