Δ.Τ. 19.01.2016 ΣΕΓΜ: ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΕΙ Ο ΣΕΓΜ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Την πλήρη διαφωνία τους με το δημοσιοποιηθέν ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο εκφράζουν οι μελετητικές – συμβουλευτικές επιχειρήσεις της χώρας, καθόσον με τις προβλέψεις αυτού:

  • Επιβαρύνονται με επιπλέον εισφορές τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι μισθωτοί εργαζόμενοι αυτών.
  • Μειώνεται ευθέως και σε εξαντλητικό βαθμό το εισόδημα της πλειονότητας των στελεχών των εταιρειών, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου, ως ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες (πολυτεχνειακών και πανεπιστημιακών σπουδών). Η μείωση αυτή είναι αδύνατον να καλυφθεί από τις επιχειρήσεις, ιδίως στην τρέχουσα περίοδο που ο κλάδος των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων έχει υπεισέλθει σε υπερκρίσιμη κατάσταση ως προς τη βιωσιμότητά του. Επισημαίνεται, δε, προς αποκατάσταση της αληθείας σε σχέση με τις διάφορες δηλώσεις και αναφορές των ημερών περί δήθεν εκμετάλλευσης εργαζομένων, ότι το μοντέλο της αυτοαπασχόλησης των επιστημόνων που στελεχώνουν και εργάζονται στις μελετητικές επιχειρήσεις (μηχανικοί, γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασολόγοι, οικονομολόγοι, δικηγόροι, κ.ά.) δεν επινοήθηκε, δεν συντηρήθηκε και δεν προστατεύτηκε (επί δεκαετίες) από τις επιχειρήσεις, αλλά από την ίδια την Πολιτεία. Και το μοντέλο αυτό δεν μπορεί να περιοριστεί, εάν αυτός είναι ο στόχος τελικώς, με τον βίαιο και απαράδεκτο τρόπο που προβλέπει το εν λόγω νομοσχέδιο.
  • Μειώνονται περαιτέρω οι δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων για συστηματική και ανταγωνιστική δραστηριοποίηση στο εξωτερικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται υπό το δεδομένο της σημαντικής μείωσης της εγχώριας ζήτησης.
  • Καταργείται, με συνοπτικές διαδικασίες και άνευ διαλόγου ή δικαιώματος αντίκρουσης, το ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή το Ταμείο που χρηματοδοτούν επί δεκαετίες οι μελετητικές επιχειρήσεις, εισφέροντας το 2% του Κύκλου Εργασιών τους (!), προκειμένου να διασφαλίζουν αφενός τις εγγυοδοτικές ανάγκες τους, αφετέρου αξιοπρεπείς ιατροφαρμακευτικές και συνταξιοδοτικές παροχές στα στελέχη-εργαζόμενους τους.
  • Καταργείται, στην πράξη, η δυνατότητα κάλυψης των εγγυοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται υπό τη δεδομένη κατάσταση και συμπεριφορά του τραπεζικού συστήματος. Περιορίζεται (εάν όχι “ρυθμίζεται”), δηλαδή, ο ανταγωνισμός στις δημόσιες συμβάσεις, με κριτήριο τη δυνατότητα πρόσβασης και κάλυψης των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα.

Με βάση τις ανωτέρω κύριες αρνητικές διαπιστώσεις για τον μελετητικό κλάδο, ο ΣΕΓΜ στηρίζει τις προσπάθειες και συμμετέχει ενεργά στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ και των λοιπών φορέων του ΕΤΑΑ, αλλά και του ΓΕΩΤΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλες τις μελετητικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν, με παρουσία όλων των στελεχών τους (μέτοχοι, υπάλληλοι, στελέχη και συνεργάτες), στη μεγάλη παντεχνική κινητοποίηση, την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, στις 11.30 στα Προπύλαια. Επίσης, καλούνται οι εκπρόσωποι του ΣΕΓΜ σε Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας δημοσίου ενδιαφέροντος να μη συμμετέχουν σε τυχόν συνεδριάσεις των οργάνων αυτών, από τις 18/01 μέχρι και τις 22/01/2016.

«Ο επιχειρηματικός κόσμος οφείλει να επιδείξει μία νέα κουλτούρα συμπεριφοράς και προσέγγισης των κοινωνικών προβλημάτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να στηρίξει εμπράκτως τις κοινές προσπάθειες των Επιμελητηρίων, των Επιστημονικών Συλλόγων, των Φορέων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των εργαζομένων, με στόχο την απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και τον επανασχεδιασμό του ασφαλιστικού συστήματος. Το νέο ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί κατόπιν ενδελεχούς καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, των προβλημάτων και των ειδικών θεμάτων σε κάθε τομέα, των πραγματικών μελλοντικών προβλέψεων για την ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας, και -κυρίως- κατόπιν εκτενούς διαβούλευσης, ουσιαστικής και γόνιμης συνεργασίας με όλους τους βασικούς εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους. Τόσο η ασφαλιστική, όσο η και η αλληλένδετη φορολογική μεταρρύθμιση, πρέπει να έχουν ως θεμελιώδεις στόχους τη δημιουργία ενός σταθερού, φιλικού και ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προώθηση-στήριξη της υγιούς, ποιοτικής, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής εταιρικής επιχειρηματικότητας. Μόνον έτσι μπορεί να ανακάμψει η χώρα και να εισέλθει στην πολυπόθητη αναπτυξιακή τροχιά», όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης.

ΣΕΓΜ-ΔΤ-19.01.16-ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΕΙ Ο ΣΕΓΜ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ