Σημαντικές οι προοπτικές εξωστρέφειας στην Αφρική

Οι σημαντικές προοπτικές οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Αφρικής παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση «Ελλάδα και Αφρική: Προοπτικές Οικονομικής Συνεργασίας» που διεξήχθη την 26η Νοεμβρίου 2019 στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος και Γ.Γ. του Συνδέσμου κ.κ. Κ. Καλέργης και Π. Τονιόλος. Την εκδήλωση οργάνωσε το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης (https://www.helafrican-chamber.gr/) με την ευκαιρία συμπλήρωσης 20 χρόνων από την ίδρυσή του.

Ο κ. Αστέρης Χουλιάρας, καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρουσίασε τα κοινωνικοοικονομικά μεγέθη της Αφρικής σύμφωνα με τις προβλέψεις των οποίων, θα καταστεί ως η πλέον ελκυστική ήπειρος για επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, κύριο μέρος των οποίων θα κατευθυνθούν σε υποδομές κάθε είδους.

Στην συνέχεια, η κα Αικ. Αρμενάκη, Επίτιμη Πρόξενος της Αιθιοπίας στην Ελλάδα και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών κ.κ. Δημήτρης Χαλεπίδης, Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α’ Β1 Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αντώνης Κατεπώδης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ανέλυσαν τις προοπτικές ανάπτυξης των Ελληνο – Αφρικανικών Οικονομικών Σχέσεων.

Το σύνολο των ομιλητών έθεσε ως βασικά προαπαιτούμενα επιτυχούς διείσδυσης στην Αφρική, την στόχευση σε επιμέρους χώρες με συγκεκριμένα κριτήρια επαγγελματικών ευκαιριών και κινδύνων, την ορθή επιλογή τοπικών συνεργατών και το υψηλό επαγγελματικό ήθος.

Σημαντικός αριθμός εταιρειών του Συνδέσμου δραστηριοποιείται ήδη με επιτυχία σε χώρες της Αφρικής, εκπονώντας και επιβλέποντας μελέτες έργων που χρηματοδοτούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα και Ευρωπαϊκά κονδύλια. Η ΣΕΓΜ παρέχει τη στήριξή του με την ανάπτυξη σταθερών σχέσεων συνεργασίας με το τμήμα Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας του Υπ. Εξωτερικών και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης και την υποβοήθηση στην αλληλοενημέρωση των μελών του.

Δείτε την παρουσίαση «Ελλάδα και Αφρική, Προοπτικές Οικονομικής Συνεργασίας» του Υπουργείου Εξωτερικών ΕΔΩ.