Σημαντική βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ το 2ο τρίμηνο 2017

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας του ΣΕΣΜΑ (Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος) το 2ο τρίμηνο του 2017 καταγράφηκε σημαντική βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ για την οικονομία κατά το επόμενο δωδεκάμηνο.

Η βελτίωση των προσδοκιών για την πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών (GMCCI – Οικονομική Συγκυρία), η οποία είχε ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2016 συνεχίστηκε και το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Η περίοδος αυτή –τρία συνεχόμενα τρίμηνα– είναι η μακρότερη από την αρχή του 2014, που παρουσιάζεται διαρκής βελτίωση των ως άνω προσδοκιών.

Τα κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση παραμένουν η έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος και η υψηλή φορολογία. Ακολουθούν η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η ασυνέχεια στη λειτουργία του κράτους και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Αποτελέσματα Δείκτη GMCCI για το β’ τρίμηνο 2017