Σημαντική Εγκύκλιος για το ΕΣΠΑ 2007-13

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ εξέδωσε την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 90895/ΑΠ 5424/7.9.2015 «Υποβολή αιτήσεων πληρωμών για τα Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 (Σεπτέμβριος 2015)», στην οποία περιγράφονται σημαντικά θέματα και απαιτούμενες ενέργειες για τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες υλοποίησης, χρηματοδότησης και πληρωμής των έργων (Διαχειριστικές Αρχές, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Δικαιούχοι κ.λπ.), ενόψει της λήξης του προγράμματος. Επίσης, περιγράφονται το πρόγραμμα και οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων πληρωμής του μηνός Σεπτεμβρίου.