Σημαντικός ο αναπτυξιακός ρόλος των ελληνικών εταιρειών μελετών

29/04/2010
Σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας αποτελούν οι ελληνικές εταιρείες μελετών, των οποίων οι προσφερόμενες υπηρεσίες ανέρχονται στο ποσό των 200 εκατ. ευρώ ετησίως. Σήμερα, οι εταιρείες μελετών απασχολούν περίπου 3.500 άτομα, υψηλής στην πλειονότητά τους ακαδημαϊκής στάθμης.
Αυτά είναι δύο από τα βασικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, την οποία πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) μεταξύ των εταιρειών – μελών του, με στόχο να αποτυπωθεί κατά το δυνατόν αντικειμενικά η σημερινή εικόνα του κλάδου.

Όπως προκύπτει από τα επεξεργασθέντα στοιχεία:
• Ο μέσος συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών των εταιρειών μελετών είναι 185 εκατ. ευρώ.
• Το ποσοστό των διπλωματούχων μηχανικών επί του συνολικού προσωπικού των εταιρειών μελετών είναι 56%.
• Το ποσοστό κατόχων μελετητικών πτυχίων επί του συνολικού προσωπικού των εταιρειών μελετών είναι 47%.
• Το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού (εταίροι, υπάλληλοι, μόνιμοι συνεργάτες κ.ά.) είναι περί τα 3.500 άτομα.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ