Στα ιδρυτικά μέλη του ΕΣΒΥΚ: ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ

Η πρόσφατη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) – στο οποίο μετέχουν ως μέλη οι Πρόεδροι των Ενώσεων – Μελών του ΕΣΒΥΚ – σηματοδοτεί και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του. Το ΕΣΒΥΚ προέκυψε από την εργώδη και συστηματική προσπάθεια των τριών ιδρυτικών του μελών ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ που υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας στις 5 Δεκεμβρίου 2018. Στόχος τους ήταν η από κοινού κατάστρωση, προώθηση και υλοποίηση Σχεδίου Δράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΒΥΚ που καλείται να εκπληρώσει προσδοκίες δεκαετιών στη βιομηχανία υποδομών και κατασκευών για ενιαία έκφραση και δημόσια παρέμβαση αποτελείται από τους:

 • Σέργιο Λαμπρόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ, ως Πρόεδρο
 • Εμμανουήλ Βράιλα, ως Αντιπρόεδρο
 • Κωνσταντίνο Καλέργη, ως Γενικό Γραμματέα
 • Ανδρέα Γερακάκη, ως Επιμελητή Οικονομικών
 • Γεώργιο Βλάχο, ως Μέλος (Πρόεδρο ΣΑΤΕ)
 • Παναγή Τονιόλο, ως Μέλος (Πρόεδρο ΣΕΓΜ)
 • Γεώργιο Συριανό, ως Μέλος (Πρόεδρο ΣΤΕΑΤ)
 • Γεώργιο Μπενέκο, ως Μέλος (Πρόεδρο ΠΕΔΜΗΕΔΕ)
 • Βασίλειο Χαλκιά, ως Μέλος (πρ. Πρόεδρο HELLASTRON)
 • Περικλή Αγάθωνος, ως Μέλος  (Πρόεδρο HELLASLAB)
 • Ιωάννη Καλλιά, ως Μέλος (Πρόεδρο HELLASCERT)

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.