Στοιχεία επενδυτικού περιβάλλοντος Μαυροβουνίου – Επενδυτικά έργα ενδιαφέροντος

Η Ελληνική Πρεσβεία στο Μαυροβούνιο ενημερώνει για στοιχεία επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας και για αναπτυξιακά έργα προτεραιότητας στους τομείς τουρισμού, ενέργειας, γεωργίας και επιχειρηματικών ζωνών.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο

Δείτε την παρουσίαση των στοιχείων επενδυτικού περιβάλλοντος και τα αναπτυξιακά έργα προτεραιότητας