Στοιχεία του αιγυπτιακού κλάδου ενέργειας 2022

Το Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου δημοσίευσε έρευνα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις τάσεις του αιγυπτιακού κλάδου ενέργειας, τις πτυχές και τις προοπτικές διμερούς επιχειρηματικής συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου στην ενέργεια, καθώς και τις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων της Αιγύπτου (στοιχεία αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας – CAPMAS), αλλά και τις ελληνικές εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων προς την Αίγυπτο, κατά την περίοδο (στοιχεία CAPMAS και ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Για να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε τη σχετική έρευνα παρακαλώ πατήστε εδώ