Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΜ

Στις 8/1/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΜ, το οποίο αναδείχθηκε από τις εκλογές της 14ης Δεκεμβρίου 2017. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της περιόδου 2018-2019 αποφασίστηκε ομοφώνως από τα μέλη του Δ.Σ. και έχει ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1 Καλέργης Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
2 Παπαγρηγορίου Σπύρος Α’ Αντιπρόεδρος ENVECO A.E.
3 Καλλιδρομίτου Δέσποινα Β’ Αντιπρόεδρος ΕΨΙΛΟΝ INTERNATIONAL Α.Ε.
4 Τονιόλος Παναγής Γενικός Γραμματέας ΑDT-ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.
5 Ξανθοπούλου Ιωάννα Αν. Γενικός Γραμματέας ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.
6 Τσιάλας Θεόδωρος Επιμελητής Οικονομικών TEM A.E.
7 Διγώνης Ελευθέριος Μέλος ΜΕΑΣ Α.Ε.
8 Λαδόπουλος Ιωάννης Μέλος ΔΕΚΤΗΣ Α.Ε.
9 Δεληγιαννίδης Θεόδωρος Μέλος DELCO Ε.Π.Ε.
10 Κοτσανόπουλος Παναγιώτης Αναπληρωματικό Μέλος ΔΟΜΗ Α.Ε.
11 Τσομπανίδης Χρήστος Αναπληρωματικό Μέλος ENVIROPLAN A.E.

 

 «Το πέρας της προηγούμενης διετίας βρίσκει τον ΣΕΓΜ, πιο δυνατό, σε καλή οικονομική κατάσταση, με περισσότερα νέα μέλη, με μεγαλύτερο βαθμό διεισδυτικότητας και παρεμβατικότητας, με σημαντική και ηγετική παρουσία στον δημόσιο διάλογο και στις πολιτικές, κοινωνικές και διοικητικές διεργασίες που αφορούν τον κλάδο, με ισχυρό αποτύπωμα στην προώθηση του ρόλου και της σημασίας των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων, μέσω και της κορυφαίας δράσης του Συνεδρίου 2017 της Θεσσαλονίκης. Το νέο Δ.Σ. δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανάκαμψη του μελετητικού κλάδου, ο οποίος είχε, έχει και πρέπει να συνεχίσει να έχει σημαντικό ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δημοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων της χώρας. Ανάπτυξη της χώρας με στέρεες βάσεις, ανάπτυξη με προοπτική δεν μπορεί να υπάρξει με τον μελετητικό – συμβουλευτικό κλάδο σε ύφεση. Στο πλαίσιο αυτό, και υπό τη νέα του διοίκηση, ο ΣΕΓΜ δηλώνει πλήρη διαθεσιμότητα για συνεργασία με την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση, τους επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς και επιμελητήρια, την ακαδημαϊκή και την ερευνητική κοινότητα, για τον σχεδιασμό δράσεων, μεταρρυθμιστικών και διαρθρωτικών αλλαγών και μέτρων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και της προώθησης της υγιούς, εξωστρεφούς, καινοτόμου και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας», δήλωσε αμέσως μετά την επανεκλογή του ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης.