Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα

16/1/2008, 4η Ανακοίνωση
Στις 14 Ιανουαρίου 2008 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2007, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
Πρόεδρος, Πέτρος Πετρακόπουλος
Αντιπρόεδρος Α’, Παύλος Ζαννής
Αντιπρόεδρος Β’, Γιώργος Καραβοκύρης
Γεν. Γραμματέας, Ανδρέας Λουκάτος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, Χρήστος Δρέττας
Επιμελητής Οικονομικών, Γιάννης Μαμμάς
Μέλος, Γιώργος Ντουνιάς
Μέλος, Γιώργος Αντωνίου
Μέλος, Αντώνης Πέππας
Αναπλ. Μέλος, Δημήτρης Οικονομίδης
Αναπλ. Μέλος, Νίκος Παναγόπουλος