Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΤΕ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 15.5.2024, για την τριετία 2024-2027.

Μπορείτε να δείτε τα νέα μέλη εδώ.