Συγκρότηση Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπ. Υποδομών

Την 6η Μαΐου 2020 εκδόθηκαν οι αποφάσεις ΔΝΣα/οικ. 25825/Φ.2.5. και ΔΝΣα/οικ. 25824/Φ.2.5του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη συγκρότηση του Τμήματος Κατασκευών και του Τμήματος Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, αντιστοίχως.
Στο Τμήμα Μελετών, πρόεδρος του οποίου ορίσθηκε ο κος Κωνσταντίνος Βαλαβάνης, μετέχει ο τέως πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Κωνσταντίνος Καλέργης ως εκπρόσωπος των Πανελληνίων Οργανώσεων Μελετητών, με αναπληρωτή του τον κο Ιωάννη Πρέσβελο.