Συμβούλιο μελετών Μετοχικού Ταμείου πολιτικών υπαλλήλων

Στο Συμβούλιο μελετών Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ ορίζεται ο Γ.Ντουνιάς με αναπληρωτή τον Χρ.Δρέττα.