Συμμετοχή μελών του Δ.Σ. σε εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το νέο έτος

Τα μέλη του Δ.Σ., κύριος Θεόδωρος Δεληγιαννίδης και κύριος Κωνσταντίνος Χατζής συμμετείχαν στην εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 με τίτλο “2023: Έτος Πρόκληση για τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία “.

Περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ βρείτε εδώ