Συμμετοχή της Προέδρου του ΣΕΓΜ σε ερωτηματολόγια της Εθνικής Πλατφόρμας Προσόντων του έργου BUSREGROUP

Στο πλαίσιο της σύνταξης του πρώτου παραδοτέου του έργου BUSREGROUP, η Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κυρία Δέσποινα Καλλιδρομίτου συμμετείχε σε ερωτηματολόγιο που αναφέρεται σε μηχανικούς για τον εντοπισμό των απαραίτητων δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κτιριακό κλάδο.

Επίσης, η Πρόεδρος του ΣΕΓΜ συμμετείχε σε ερωτηματολόγιο για τον εντοπισμό των εμποδίων που σχετίζονται με τα προσόντα και την κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων στον κτιριακό κατασκευαστικό κλάδο και τα οποία ενδέχεται να εμποδίσουν την επίτευξη των σχετικών ενεργειακών στόχων της χώρας για το 2030.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου.