Συμμετοχή της Προέδρου του ΣΕΓΜ στη Γενική Συνέλευση ΣΕΣΜΑ

Η Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κυρία Δέσποινα Καλλιδρομίτου απηύθυνε χαιρετισμό στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή που πραγματοποίησε ο ΣΕΣΜΑ την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 στο Ξενοδοχείο Golden Age.

Μπορείτε να δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τη Γενική Συνέλευση.